Saame juba projekti alguses kuluefektiivselt võrrelda erinevaid tootmis- ja materjalitehnoloogilisi alternatiive, selgitades just käsil oleva projekti tarbeks välja detailsed otsustusalused – seal hulgas ühe või teise lahendusvõimaluse tootmiseks vajalikud investeeringud.

Ten Twelvel on parim tarkvara ja kogemus koostute ja detailide FEA analüüside teostamiseks. Saame hinnata ja analüüsida koostute ning detailide mehhaanilist vastupidavust survele, löökidele, vibratsioonile ja kulumisele.Meie kasutatav tarkvara võimaldab samuti analüüsida nii temperatuurijuhtivust, kui õhu voolavust seadmetes.

Tootearendusprotsessi planeerimises tuleb vastata küsimustele mida, millal ja kuidas tuleks teha, et kõige efektiivsemalt projekti eesmärke saavutada? Ten Twelve aitab alati planeerida protsessi vastavalt kliendi eesmärkidele ja eelarvele. Oskame anda nõu millele enam panustada ja mida vältida saavutamaks parimat tulemust

Aitame kliendil teha parimaid valikuid juba protsessi varajastest faasidest alates. Abistame muuhulgas küsimustega nagu:

  • Mida on vaja välja selgitada turu ja konkurentide kohta?
  • Milline tehnoloogia või lähenemine valida projekti eesmärkide saavutamiseks?
  • Millele panustada, et pakkuda sihtkliendile konkurentidest väärtuslikumat toodet?
  • Millega peaks arvestama, et saavutada parim mehhaaniline funktsionaalsus ja töökindlus?

Oleme neile ja teistele küsimustele korduvalt vastuseid leidnud – oskame kindlasti aidata.

Ka kõige läbimõeldum kontseptsioon jääb teostamata, kui see ei ole kvaliteetselt vormistatud ja sihtkliendile taskukohane. Meie insenerid on projekteerinud ja tootmiseks optimeerinud nii keerukaid tööstuslikke seadmeid, kui tavakasutajale igapäevaseks kasutamiseks mõeldud elektroonika tooteid.

Toote edu või ebaedu turul sõltub sellest kas toode on sihtkliendile päriselt väärtuslik ja atraktiivne. Erinevate toodete puhul võivad kriitilised olla väga erinevad omadused – selleks ei ole enamasti ainult välimus.

Meie disainerid teavad, kuidas välja selgitada, mis on ühele või teise toote juures tõeliselt oluline ja väärtuslik. Samuti teame kuidas selle oskuse abil toode konkurentidest sammu võrra ette viia, tuues seejuures esile meie klientide unikaalsed brändiväärtused.

Saame juba projekti alguses kuluefektiivselt võrrelda erinevaid tootmis- ja materjalitehnoloogilisi alternatiive, selgitades just käsil oleva projekti tarbeks välja detailsed otsustusalused – seal hulgas ühe või teise lahendusvõimaluse tootmiseks vajalikud investeeringud.